Foreningen

HISTORIEN BAG SØNDERJYDSK DØVEFORENINGEN


Vores Sønderjydsk Døveforening blev skiftet 1921.


[ Ved 50 års jubilæumsfesten i 1971 holdt bestyrelsesmedlem

Hans Dittmann og formand Thøger Sørensen den først nye fane.

Medlem Alex Autzen som også var med til skiftelsesdag i 1921,

fik opgaven at slå det første søm i. ]


_____________________________________________Den 4.juli 1920 - " Ude i haven stillede Wowern sit fotografiapperat op, det er deltagerne i det første døvstummemøde i Aabenraa" - Billedet er fortalt.

Det første og mest bemærkelsesværdige møde mellem de danske

og sønderjydske døvstumme blev dog afholdt i Aabenraa,

søndag d.4 juli 1920.

Mødet var arrangeret af "Døvstummeforeningen af 1866" ved dens to repræsentanter Jarlnæs og Westphalt, samt d´herrer

Schioldann og Wowern.

Gennem avertissement i flere sønderjydske blade var de

døvstumme blevet indbudt til mødet og ca. 30 havde indfundet sig.

Mødet skulle have været afholdt på det bekendte "Folkehjem",

men det var optaget af Københavnske turister,

hvorfor mødet måtte flyttes hen på Missionshotellet,

men der var også god plads.

Malermester Chr. Hansen fra Sundeved åbnede mødet og bød velkommen; han forklarede, at Døvstummeforeningen i København havde sendt 2 repræsentanter for at åbne vejen til forbindelse mellem de danske og sønderjydske døvstumme, de ville nærmere forklare foreningens program, som han håbede på at ville finde forståelse, hvorefter han bød de 4 danske hjertelig velkommen, hvortil forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig op og klappe.

Jarlnæs, som derefter besteg talestolen, bragte de hjerteligste hilsner fra de danske døvstumme, det var idag en historisk dag,

idet de danske og sønderjydske døvstumme for første gang

samledes til et større møde, hvor de frit kunne tale ud - fri for de sorte farver, den tyske ørn, under de lysere farver - rød/hvid - Danneborg.


Om aftenen var Sønderborg Illumineret, og ude på højene afbrændtes der bål, særlig kongeskibet og krigskibene var prægtig illumineret; et langt fakkeltog til kongeskibet mangledes hellere ikke, men Sønderborg havde besvær med at skaffe mad, drikke og tag over hovedet til de mange fremmede.

Et sådant liv, som herskede i Sønderborg, havde byen sikkert aldrig tidligere oplevet, og vi deltagerende døvstumme heller ikke.

Foran krigsskibene afbrændtes et prægtigt fyrværkeri og der lød kanonsalutter; på alle restauranter var der fest og sang.

Værterne, der hverken havde vand eller øl, måtte skrabe deres kældre rene for vin! Priserne spurgte ingen om!

Meget sent eller, som man også kan sige,

meget tidlig nåede de hjem til vort logi, i en villa i udkanten

af byen hos en tysk marineofficer, hvis hustru næste morgen med stolthed viste sin mands officersuniform og de mange ordener, blandt dem jernkorset af 1.klasse; hun glemte heller ikke at præsentere regningen for natlogien, den var ikke billig!

Da Sønderjylland i 1920 blev genforenet med Danmark, var der mange både dansk- og tysksindede døve i landsdelen.

Den første døvepræst Alex Henritzy, Odense - gav inspiration til,

at de døve dannede deres egen forening.

Ideen blev forelagt i forbindelse med en døvegudstjeneste i Aabenraa i oktober 1920.

Den 21 marts 1921 blev der holdt skiftende generalforsamling på Folkehjemmet i Aabenraa, hvor malermester Chr. Hansen valgtes som den første formand.

Foreningen har til formål at samle døve til god og sund adspredelse gennem foredrag, film, diskustioner, selskabelige sammenkomster og at søge frem til de døves interesser på ethvert område, det være sig kulturelt, filantropisk, økonomisk, socialt eller erhvervsmæssigt.

Da foreningen senere fik problemer med at skaffe lokaler til sammenkomsterne, gav Aabenraa kommune den vederlagsfrit husly på Nygade skole i Aabenraa.

I de senere år har foreningen kunnet benyttet lokalerne i den tidligere aktivitetshus og nu Humletoftens center i Haderslev en gang om måneden i vintersæsonen.

Foreningens første formand sad fra 1921 til 1930, det var som nævnt før, Chr. Hansen. Han efterfulgtes af malermester Jens Mortensen fra 1930 til 1946, arbejderen Peter Thimsen fra 1946 til 1968, snedker Thøger Sørensen fra 1968 til 1973, fru. Marie Jensen fra 1973 til 1976, medhjælper Kurt Bak far 1976 til 1978, flisemester Kaj Emiliussen fra 1978 til 1982, fru. Karin Skjold fra 1982 til 1985, snedker Thøger Sørensen fra 1985 til 1989, Birgitte Rasmussen fra 1989 til 1990, arbejder Bjarne Johannesen fra 1990 til 1993, hvorefter den nuværende formand fritidspædagog Lisbet Ammentorp overtoget hvervet.

Sønderjydsk Døveforening fejrer 75 års jubilæum med en middag lørdag den 23 marts 1996 på restaurant "Damende", Haderslev.

Størstedelen af foreningens medlemmer og flere indbudte gæster deltager.


Skrevet af Eva Olesen

( Sønderjydsk Døveforeningens tidligere sekretær, 1996 )